Použitie

Povrch originálu, z ktorého sa odoberá forma musí byť predbežne odmastený, očistený od nečistôt, hrdze a pod.Formovací silikón

V prípade pórovitého povrchu účelne je využívať deliace zloženie.

100 hmotnostných dielov zloženia a 1,5-2,5 hmotnostné diely katalyzátora (na 1 kg základu — 15-25 gramov katalyzátora) umiestňujú do čistej nádoby a premiešavajú do úplného rovnomerného rozdelenia katalyzátora v základe (3-5 minút).

Použitie silikonu

Optimálna teplota miešania je +20°C. 

Potom zloženie umiestňujú do vákua na 3 — 5 minút. Získanou zmesou obrábajú originál výrobku a vydržujú pri izbovej teplote v priebehu 35 hodín. Pri viac nízkej teplote čas vytvrdzovania sa predlžuje. Je možné tepelné zrýchlenie procesu vytvrdzovania, avšak nie vyše ako +60°C.