Podmienky uskladnenia

Uskladňovať v suchej, dobre prevetrávanej miestnosti, vyhýbať sa priamemu slnečnému žiareniu a bezprostrednému zásahu dažďovej vody.Podmienky uskladnenia silikonu

Treba stále premiešavať zloženie v prípade keď jeho väzkosť bola zväčšená pred využitím.

Šírené produkty zo skla, keramiky, živice, dreva a iné produkty, na povrch ktorých je nanesená farba treba obrobiť mazivami (napríklad, pracími prostriedkami, šampónmi, mydlom a pod. alebo špeciálnymi prostriedkami).

silikonowa zmesTieto produkty nie sú nebezpečné, ale pri použití sa treba vyhýbať zásahu pokožky alebo očí.

Pri zásahu pokožky urýchlene vymývajte ju s použitím pracieho prostriedku.

V prípade zásahu kompozitu očí vymývajte oko tečúcou vodou po dobu aspoň 15 minút, a potom vyhľadajte lekársku pomoc.