Charakteristiky

Charakteristika Meracia jednotka SK 761 SK 762 SK 764 SK 765 SK 790
Stredná viskozita pri  20°С cP 8000 27000 23000 50000 10000
Doba života pri 20°С min 10-20 40
Tvrdosť (podľa Shora А), najmenej jedn 10 28 16 32 31
Odolnosť proti zodieraniu kN/m 3 19 23 25 20
Relatívne predĺženie pri roztrhnutí % 400 450 700 530 500
Podmienená pevnosť v ťahu MPа (kgs/cm2) 1,5 3,1 3,7 4,5 4,6
Vzťah pasty a tvrdiva hmotnostné diely 100 : 1,5 - 2,5 1:1
Dĺžkové zmráštenie % 0,4 0,3 0,3 0,1
Teplotný intervál prevádzky °С -60 - +250
Pomerná hustota pri 20°С g/см3 1,15 1,35 1,17 1,19 1,09
Záručná lehota skladovania mes. 9
katalyzátor   cín

platina

Získané lejacie formy z tekutého silikόnového kaučuka môžu sa využívať v priebehu dlhodobého obdobia pri teplotach  do +250°C. Využívanie foriem pri teplotách vyšších ako určená  po nejakom čase spôsobuje stratu pružnosti formy. Využívanie výrobku pri teplote nad +300°C neodporúčame.Charakteristiky Formovací silikónu

Zmršťovanie je prakticky nulové.