Polyuretánová zmes PK-40(80) (Použitie)

Postup spracovania:

Príprava master modelu. Dôkladne vyčistite a vysušte master model. Pre pórovité povrchy (sadra, betón, hlina atď.) použite separátor. Ako separačný prostriedok môže byť použiтé mazivo (olej, tuk) alebo voskvá pasta. Separátor sa v miernom počte nanáša tak na povrch master modelu, ako aj na vnútorné strany obloženia (debnenia). Príliš veľké množstvo separátora môže zakryť niektoré malé detaily master modelu. Pred zalievaním polyuretánu nechajte separátor vyschnúť po dobu najmenej desať minút.

Zmiešavanie komponentov.

  1. Dôkladne vymiešajte žkožku В.
  2. Zvážte v jednotlivých nádobách rovnaké množstvo zložky А a zložky В. Odporúča sa merať zložky podľa hmotnosti, ale vďaka špecifickej hmotnosti materiálu je možné merať podľa objemu.
  3. Starostlivo zmiešajte zložky А a В a tretej nádobe, ktorá je väčšia ako prvé dve nádoby. Zmiešavanie musí prebiehať opatrne a pomaly, aby sa zabránilo vytvoreniu vzduchových bublín. Zmiešavanie by malo prebiehať najmenej tri minúty.
  4. Pre úplnú absenciu bublín sa odporúča odvzdušniť materiál. Technológia tlakového liatia, počas ktorej sa používa tlaková nádoba (sterelizátor) tiež spôsobuje takmer úplnú absenciu bublín. Nástroje a náboby, používané pri práci s polyuretánovými zmesmi musia byť čisté a vyrobené zo skla, kovu alebo plastu. Nezabudnite počas miešania oberať materiál z bočných stien a z dna nádoby.
  5. Pri miešaní veľkého množstva (viac ako 7 kg) sa odporúča používať mechanické miešače. Pomocou mechanického miešača zmiešavanie taktiež prebieha po dobu 3 minuty. Potom premiešajte opatrne ručným spôsobom tak, ako je to popísané v b.2 a v b.3. Ďalej prelejte do novej čistej nádoby a opakujte proces.

Zalievanie polyuretánovej zmesi. Pre dodatočné zníženie počtu bublín sa odporúča štetcom naniesť na povrch master modelu tenkú vrstvu polyuretánu a nesledne zaliať materiál, ktorý sa zostane. Alebo zalievať polyuretán do jedného bodu, pričom udržiavať nádobu s polyuretánom podľa možnosti najnižšie k povrchu master modelu. Polyuretán sa odporúča zalievať do výšky nemenej ako 1,3 cm od najvyššieho bodu povrchu modelu.

Skladovanie. Nevytvrdnuté polyuretánové zmesi sú citlivé na vlhkosť, ktorá môže ovplyvniť kvalitu materiálu, preto sa odporúča pracovať s materiálom len v priestoroch s nízkou vlhkosťou, aby sa zabránilo pohlcovaniu polyuretánom vlhkosti zo vzduchu. Doba skladovania nepoužitej polyuretánovej zmesi sa po otvorení originálneho obálu výrazne znižuje. Plastové nádoby sa používajú na prepravu a netrvalé skladovanie. Pri skladovaní materiálu do dobu viac ako týždeň sa ju odpurúča preliať do sklenej alebo kovovej nádoby.

Doba skladovania je 6 mesiacov.