Silikon formierski do form spożywczych SK-790 z platynowym utwardzazcem

Guma silikonowa do produkcji giętkich form.  Zalecana jest do produkcji form  (mołdów) w celu późniejszego odlewu nie tylko gipsu, mydła, parafiny, modeliny, żywic akrylowych i żywice poliestrowe, ale również i do celów spożywczych, cementu i żywic epoksydowych itd.silikon formierski SK-790 do używania spożywczego

SK-790 – spożywczy formierski silikon, który twardnieje na zimno, ze wzmożoną wytrzymałością na zużycie i większą odpornością na środowiska agresywne kosztem platynowego utwardzacza. Z materiałem SK–790 łatwo i wygodnie pracować ponieważ praca z nim nie wymaga jakiegoś specjalnego sprzętu lub nawyków.

Formy, wykonane z silikonu SK-790 można przez długi okres wykorzystywać przy wysokich temperaturach (do  +200 ºС) i do 150 godzin przy temperaturach do +220 ºC, jednak trzeba uwzględniać, że elastyczność i trwałość, które są wskazane w tablicy, będzie obniżała się w miarę podwyższenia temperatury eksploatacji. Nie rekomendujemy również wykorzystanie form silikonowych, wykonanych z SK-790 w temperaturach powyżej +220 ºС.

WŁAŚCIWOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE

ŚREDNIA LEPKOŚĆ W TEMP. 20°C, cP

9000-11000

CZAS ŻYCIA W TEMP.  20°C, min, najmniej

40

Wygląd

Ciecz mleczno-przejrzysta lub koloru białego

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ PASTY I STWARDNIACZA (А:В), części wagowe

1:1 (10:9)

TWARDOŚĆ (WG SHORA А)

25-35

WARUNKOWA WYTRWAŁOŚĆ PRZY ZERWANIU, MPa, najmniej

4,6

WZGLĘDNE WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU, %, najmniej

500

OPÓR NA ROZDARCIE, kN/m, najmniej

20

LINIOWE KURCZENIE SIĘ, %

0,1

WZGLĘDNA SPOISTOŚĆ W TEMP.  20°C, g/cm3 (komp. А)

1,08

WZGLĘDNA SPOISTOŚĆ W TEMP.  20°C, g/cm3 (komp. B)

1,10

GWARANCYJNY TERMIN PRZECHOWYWANIA, miesięcy

9