Microprimer PU dla Poliuretanu

Alifatyczny grunt bez przebarwień/mastyk o niskiej lepkości na bazie poliuretanu do powierzchni porowatych i nieporowatych

MICROPRIMER – to jednoskładnikowy 100 % alifatyczny grunt o niskiej lepkości na bazie poliuretanu, nadaje się do wszystkich powierzchni. Grunt charakteryzuje się bardzo niską lepkością, doskonałymi właściwościami impregnacyjnymi, odpornością na żółknięcie (przebarwienia), stosunkowo dużą szybkością polimeryzacji, oraz, co najważniejsze, wykazuje doskonałą przyczepność, zarówno do nieporowatej, jak i do porowatej powierzchni.  Powłoka, w stanie wyschniętym, wykazuje dobre właściwości mechaniczne: jej wydłużenie wynosi > 50%, a wytrzymałość na rozciąganie przekracza 40 N/mm2.

Nakładać pędzlem lub wałkiem. Zużycie:  50-200 g/m2, w zależności od porowatości podłoża.

ZASTOSOWANIE

Zaleca się jako grunt do:

  • uszczelniaczy HYPERSEAL, jeśli wymagany jest podkład bez przebarwień

  • płytek ceramicznych

  • nieporowatych powierzchniach, takich jak szkło, marmur, metale

Ponadto, on jest stosowany, jako pasta do uszczelniania betonu.

CECHY I ZALETY

  • 100% poliuretan alifatyczny, odporny na żółknięcie i przebarwienia

  • jednoskładnikowy

  • materiał o niskiej lepkości

  • stosunkowo wysoka szybkość polimeryzacji

  • doskonała przyczepność nawet z powierzchniami szklanymi i nieporowatymi

  • szybkie nawilżenie, impregnacja i wyschniecie przed malowaniem

  • idealnie pasuje do past pigmentowych.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Przed wulkanizacją Wygląd Achromatyczny przezroczysty
  Lepkość (wg metody Brookfielda), cP 20
  Ciężar właściwy, g/cm3 0.9-0.95
Po wulkanizacji    
 

Wytrzymałość na rozciąganie w temperaturze 23 °C, kg/cm3 (N/mm3)

400 (40)
  Wydłużenie w 23 °C, % >50
 

Prędkość wyschnięcia na SUCHYM cemencie, godz.

6

 

Nałożenie powłoki podstawowej, godz.

12-24
  Przylepność do cementu, mPa >4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOSÓB UŻYCIA

W miarę możliwości powierzchnię umyć  silnym strumieniem wody. Usunąć ślady zabrudzeń olejem, tłuszczem lub woskiem.  Należy również usunąć pozostałości cementu, starej powłoki, cząsteczek odwarstwiających się i substancji oleistych.

Do nieporowatych powierzchni należy stosować kwas solny i/lub Viacal.

Nakładać grunt za pomocą pędzla lub wałka, w zależności od powlekanej powierzchni zużycie wynosi 50-200 g/m2.  Przed nałożeniem właściwej powłoki/uszczelniacza upewnij się, że grunt stwardniał.

Narzędzia i sprzęt najpierw należy oczyścić papierowym ręcznikiem, a następnie rozpuszczalnikiem SOLVENT-01.  Wałki nie muszą być czyszczone.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Okres przechowywania stanowi 12 miesięcy w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 5-25 °C. Otwarte opakowania należy zużyć jak najszybciej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawiera lotne, łatwopalne rozpuszczalniki. Stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Nie palić tytoniu.  Pracować z dala od otwartego ognia. W pomieszczeniach zamkniętych zapewnić dobrą wentylację oraz indywidualne środki ochrony od par organicznych.  Pamiętaj, że pary są cięższe od powietrza i mogą spadać na podłogę.