Zastosowanie spożwczego silikonu do form SK-790

Powierzchnia wzorca, oraz wszystkie narzędzia powinny być czyste i nie zawierać smarów. W przypadku konieczności, zwłaszcza przy użyciu porowatej podstawy, należy korzystać z agenta rozdzielającego – smar woskowy.

spożywczy silikon formierski SK-790

Mieszanie Odważyć jednakowe części masowe części „komponentu A”  i „komponentu B” (1:1) w czystej pojemności oraz  równomiernie, rzetelnie wymieszać. Mieszanie może być ręczne albo mechaniczne (2-3 minuty), jednak, długo mieszać i podwyższać temperaturę powyżej 35° nie jest zalecane, ponieważ istotnie zmniejsza się czas życia kompoundu. W razie błędu w dawkowaniu, kompound może lub nie zrobić się twardym, lub być zbyt mało twardym.

Jest zalecanym wydalać powietrze w komorze próżniowej (pozostałe ciśnienie 10-25 mm Нg), przy czym mieszanka będzie zwiększać się w objętości, a później osiada. Po 2-3 minutach znajdowania się w próżni mieszanka powinna być skontrolowana i w przypadku braku pęcherzy powietrza może być wykorzystywana dalej. W czasie działania próżni objętość mieszanki zwiększa się w około 3-5 razy, toż należy wykorzystać dosyć dużą pojemność.

Ostrożnie: trwały wpływ próżni prowadzi do usunięcia lotnych składników z mieszanki oraz może wywołać złe stwardnienie pogrubionych części i zaistnienie nie charakterystycznych właściwości.

Adnotacja: Jeśli brak odpowiedniego sprzętu próżniowego, w takim przypadku cząsteczki powietrza mogą być zminimalizowane jeśli zmieszać niewielkie ilości podstawy i stwardniacza, a potem, wykorzystując pędzelek, nanieść na wzorzec cienką warstwę. Zostawić w pokojowej temperaturze dopóki powierzchnia nie oczyści się od bąbelków powietrza i nie zacznie twardnieć. Po tym zmieszać następne porcje podstawy i stwardniacza, i wszystko powtórzyć do otrzymania gotowego odcisku.

Należy unikać kontaktu nie stwardniałego silikonowego kompoundu SK-790 z materiałami, które zawierają silikon, oraz amino-, siarko- i cyny sole organiczne. Bardzo często plastelina, która wykorzystuje się w jakości „modelu”, zawiera materiały, które zawierają aminy i siarki, i kiedy plastelina znajduje się w kontakcie z silikonem, to graniczna warstwa silikonu nie może dobrze stwardniać, zostaje lepkim. Żeby uniknąć tego, na model nanoszą rozdzielczy smar. Wtedy zalecano wykorzystać smar woskowy.

Zalewanie mieszanki oraz stwardniacza. Najszybciej wylej mieszankę podstawy ze stwardniaczem na początkowy wzorzec, unikając utworzenia bąbelków powietrza.  Pełny termin polimeryzacji SK-790 w temperaturze pokojowej może być do 3 dni. Aby przyspieszyć ten proces można zwiększyć temperaturę czynnika roboczego lub podgrzeć materiał albo dodać większą ilość części A. Jednak, większa ilość składnika A w mieszaninie zmniejsza twardość materiału.