Zastosowanie silikonów do form

Powierzchnia oryginału, z którego została utworzona forma, powinna być zawczasu odtłuszczoną, oczyszczoną od brudu, rdzy i reszty podobnych zanieczyszczeń.zastosowanie silikonu formierskiego

Jeśli powierzchnia porowata, to docelowo wykorzystać mieszankę rozdzielczą w celu nadania gładkiej, mającej połysk powierzchni formy.

100 części wagowych podstawy i 1,5-2,5 części wagowych katalizatora (na 1 kg podstawy – 15-25 gram katalizatora) umieszczają do czystej pojemności i mieszają do pełnego równomiernego podziału katalizatora w podstawie (2-5 minut). Dla silikonów serii "Silikony SK-76" szybkość polimeryzacji silikonu zależy od ilości stosowanego utwardzacza. Dodając więcej utwardzacza - szybciej silikon polimeryzuje się.

Optymalna temperatura mieszania stanowi +20°C. Po tym na skład działa próżnia w terminie około kilku sekund przy 1 atm.

Wszystkie silikony do form z serii "Silikony SK-76" (SK-761, SK-762, SK-764, SK-765) mogą być zmieszane ze sobą w dowolnych proporcjach w celu uzyskania właściwości uśrednionych.

Otrzymaną mieszanką obrabiają oryginał wyrobu i wytrzymują w temperaturze pokojowej w ciągu 24 godzin. W niższej temperaturze czas stwardnienia zwiększa się. Jest możliwe cieplne przyśpieszenie procesu stwardnienia, lecz nie wolno przekraczać +60°C.

Zastosowanie silikonów do form