Silikon do form

Silikon SK od 8 EUR/kg (dla zamówień od 1200 kg)

Silikon formierski

Proponujemy Państwu silikonowy kauczuk formierski serii Silikon SK do stworzenia giętkich form odlewu (mołdów) do wielokrotnych odlewów różnych materiałów, takich na przykład, jak: 

Otrzymane formy mogą być wykorzystywane do wielokrotnych kopii wyrobów artystycznych i technicznych o skomplikowanej konfiguracji, w  sztuce, budownictwie, renowacji, przemyśle spożywczym, kryminalistyce oraz w innych dziedzinach.

Silikon SK są stosowane jako, a mianowicie:

 • kauczuki RTV-2 do wykonywania form,
 • kauczuki RTV-2 do wykonywania reprodukcji,
 • do zalewania compoundów,
 • obsmarowania compoundów,
 • do stworzenia form w produkcji obuwia,
 • do form w przemyśle spożywczym

Krótko o charakterystykach wyróżniających silikonowych compoundów SK

SK- 761: bardzo miękki i bardzo płynny silikonowy compound;

SK- 762: silikon compound o średniej lepkości i średniej twardości;

SK- 764: miękki, płynny silikonowy compound, ma bardzo wysokie wydłużenie do zerwania;

SK- 765: wykorzystuje się do założenia na na powierzchnie pionowe; posiada najmniejsze skurczenie;

SK- 790: zalecana jest do produkcji form  (mołdów) w celu późniejszego odlewu nie tylko gipsu, mydła, parafiny, modeliny, żywic akrylowych i żywice poliestrowych, ale również i do celów  spożywczych, cementu i żywic epoksydowych itd.

Silikon do form

Podstawowe cechy silikonów do produkcji giętkich form odlewu serii SK:

 • znaczny diapazon temperatur roboczych od - 90°C do +250°C,
 • nieczułość do wpływu środowiska przyrodniczego,
 • brak adhezji daje możliwość nie wykorzystać smaru,
 • nie wywołują korozji metali oraz spławów, w tym miedzi,
 • kompatybilność z większością materiałów do zalewania serii Silikon SK-76,
 • dokładne odtworzenie detali powierzchni,
 • długowieczność w eksploatacji,
 • możliwość pracy bez jakiegokolwiek dodatkowego sprzętu.
 Wszystkie silikony do form z serii "Silikony SK-76" (SK-761, SK-762, SK-764, SK-765) mogą być zmieszane ze sobą w dowolnych proporcjach w celu uzyskania właściwości uśrednionych.
 
Silikonowe kompoundy serii SK swoją jakością odpowiadają międzynarodowym standardom i wymaganiom.

Charakterystyki silikonowych compoundów do produkcji form.

Zastosowanie silikonowych compoundów.