Charakterystyki silikonów do form

Charakterystyki silikonowych compoundów do produkcji form

Charakterystyka

Jednostka miary

SK 761 SK 762 SK 764 SK 765 SK 790
Średnia lepkość w temp. 20°C cP 8000 27000 23000 50000 10000
Czas życia w temp.  20°C min 10-20 40
Twardość (wg Shora А) jedn. 10 28 16 32 31
Opór na rozdarcie kN/m 3 19 23 25 20
Względne wydłużenie przy zerwaniu % 400 450 700 530 500
Warunkowa wytrwałość przy zerwaniu MPa 1,5 3,1 3,7 4,5 4,6

Współzależność pasty i stwardniacza

części wagowe 100 : 1,5 - 2,5 1:1
Liniowe kurczenie się % 0,4 0,4 0,3 0,1
Temperaturowy odstęp eksploatacji °С -60 - +250
Względna spoistość w temp.  20°C g/cm3 1,15 1,35 1,17 1,19 1,09
Gwarancyjny termin przechowywania miesięcy 9
Katalizator   Kondensacyjny Addytywny (Spożywczy)

Z otrzymanych form do odlewu z płynnego silikonowego kauczuku można korzystać w ciągu trwałego okresu czasu w temperaturach do +250°C. Użycie form w temperaturach Charakterystyki formierskiego silikonupowyżej wskazanej, przez pewien czas, doprowadza do zaniknięcia elastyczności formy. Eksploatacja wyrobu w temperaturze powyżej +300°C nie jest zalecana.

Wszystkie silikony do form z serii "Silikony SK-76" (SK-761, SK-762, SK-764, SK-765) mogą być zmieszane ze sobą w dowolnych proporcjach w celu uzyskania właściwości uśrednionych.

Kurczenie się prawie równa się zeru.